EestiEnglish
Avaleht / Teenused

Meie poolt pakutav maakleriteenus sisaldab:

 • uue kodu ost ja olemasoleva müük
 • korterite/majade ost-müük ning üürimine
 • kontori-, äri- ja tootmispindade ost-müük ning üürimine
 • kruntide ost-müük
 • arendusprojektide ost-müük

Müügikorraldus:

 • Konsultatsioon müügi- ja ostutingimuste, turusituatsiooni, hindade ja pakutava kinnisvara kohta;
 • Objekti ülevaatus, mis sisaldab müügieelduste ning riskide väljaselgitamist;
 • Tehinguga seotud õiguste ja kitsenduste väljaselgitamine;
 • Sihtgrupi väljaselgitamine ja müügireklaami ettevalmistamine ning korraldamine;
 • Objekti ja müügitingimuste tutvustamine huvilistele;
 • Tehingu ettevalmistamine, broneerimislepingu sõlmimine, ostu finantseerimisalane
 • Nõustamine; maksete liikumise korraldamine; notariaja broneerimine; vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja notarile esitamine;
 • Müügiprotsessi juhtimist (arendus- ja äriobjektid):
 • Objekti müügitingimuste väljatöötamine koos kliendiga;
 • Müügihalduskataloogi väljatöötamine kliendi soovil, kas interneti põhine või lokaalne;
 • Broneeringute registreerimine ja broneerimis- (võlaõiguslike) lepingute sõlmimise ning ettemaksete liikumise korraldamine ja jälgimine;
 • Ostja ja ehitaja suhtluse vahendamine, muudatuste edastamine siselahenduste ja materjalide osas;

Maaklerileping

Lepingu eesmärk on vältida poolte õiguslike ja majanduslike huvide kahjustamist, mis võivad tuleneda poolte õiguste ja kohustuste täpsustamata jätmisest. Selles määratletakse Maakleri ülesanne ja volituste ulatus. Objekti pakkumishind ja selle muutmise alused. Lepingupoolte kohustused, samuti maakleritasu suuruse ja maksmise tingimused. Maaklerileping tagab poolte huvide kaitse ja parima teenuse meie Kliendile.

Homex Group OÜ teenus üüripindade vahenduses sisaldab:

 • aktiivset üüripakkumiste korraldamist (üüritingimuste väljatöötamine koos omanikuga, broneeringute registreerimine, üürilepingute allkirjastamise sõlmimise korraldamine)
 • reklaammaterjalide kujundus erinevates meediakanalites;
 • reklaamivalmistamise kulude jagamist omanikuga
 • arendusobjektide korral üürniku ja ehitaja suhtluse vahendamist, siselahenduste ja materjalide muutuste edastamist.

Vahendusteenuse hind sõltub:

 • esinduse liigist ja tingimustest
 • kantavate kulude jaotumisest
 • tööülesannetest ja mahust

Juhul kui te soovite korraldada oma kinnistu müüki Homex Group OÜ abil, siis pakume Teile:

 • nõustamist kinnisvara edasise kasutamise perspektiivide ja võõrandamise küsimustes
 • Kinnistu õigusliku seisundi ja müügieelduste väljaselgitamist
 • Müügistrateegia ja müügitingimuste välja töötamist
 • Müügimaterjalide koostamist
 • Pakkumise sihtrühmade väljaselgitamist
 • Müügireklaami teostamist
 • Müügi läbiviimist
 • Tehingu vormistamise korraldamist